Zgodnie z przysługującym prawem zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Dla przyspieszenia procedury z tym związanej prosimy o informację o tym fakcie.

Poniżej przedstawimy wzór protokołu zwrotu/reklamacji:

 

 

Adres zwrotu towaru:                                                                        

FIREK MOTOCYKLE                                        Miejscowość:  ........................., dnia:  ...................
Brzeźnicka 192
97-500 Radomsko
PROTOKÓŁ ZWROTU/REKLAMACJI TOWARU NR………….**

Imię i Nazwisko (nazwa firmy, zwracającego):

 

............................................................................................................................................................................

Zwrot/Reklamacja dotyczy (nazwa towaru): .....................................................................................................

Numer faktury/paragonu: ...............................................................................................................................  

Z dnia: ...............................................................................................................................................................

 

Przyczyna zwrotu/reklamacji:

 

1. Odstąpienie od zakupu *

2. Nieprawidłowe wykonanie * 

3. Gwarancja/reklamacja *

*niepotrzebne skreślić

** wypełnia sprzedający

Do niniejszego dokumentu proszę dołączyć oryginalny dowód zakupu!

  

NUMER KONTA, NA KTÓRY NALEŻY WYKONAĆ PRZELEW ZWROTNY:

.............................................................................................................................................................................. 

  

UWAGI (w przypadku reklamacji: opis uszkodzenia ORAZ sytuacja,

podczas której wada/uszkodzenie zostało wykryte – sposób użytkowania danej rzeczy): ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA

Already have an account?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło

Nasza strona używa plików cookies. Przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności]. Zamknij